zdumienie jest głównym powodem powstania tego bloga. konfrontacja wyobrażeń ludzi teatru (reżyserów, krytyków, dyrektorów…) na temat marketingu, public relations, zarządzania z codziennością związaną z pracą w tych obszarach to źródło tego zdumienia.

o ile istnieje wiele dyskusji na tematy ściśle artystyczne związane z teatrem, jak i dużo jest w internecie typowego środowiskowego „prania brudów” (patrz forum wortalu http://www.e-teatr.pl), o tyle brakuje mi rzeczowej dyskusji na tematy dotyczące teatru (i szerzej kultury) w aspektach zarządzania i promocji. potrzeba prowadzenia takiej rozmowy (nawet jeśli będę ją prowadził sam ze sobą:) jest drugim powodem założenia bloga.

główną metodą pisania będzie komentowanie wypowiedzi ludzi teatru/kultury na interesujące mnie tematy. cytował będę tylko wypowiedzi opublikowane (raczej bez powtarzania „zdań gdzieś zasłyszanych”). komentarze będą również dotyczyły kampanii promocyjnych, wydarzeń i wszystkich innych zjawisk i opinii, które uznam za tak dobre/złe/inspirujące/oburzające, żeby je skomentować.

zapraszam